Leta i den här bloggen

Disofrol Depottablett 6 mg/120 mg

Vad innehåller läkemedlet?
1 depottablett innehåller: Dexbromfeniraminmaleat 6 mg, pseudoefedrinsulfat 120 mg, laktosmonohydrat 155 mg, butylparaben (konserveringsmedel), titandioxid (färgämne E 171), magnesiumstearat, stärkelse, gelatin, akaciagummi, sackaros, kalciumsulfat, kalciumsulfatdihydrat, zein, oljesyra, detergent, talk, povidon, rosin, vitt vax och karnaubavax.

Hur verkar läkemedlet?
Disofrol innehåller dexbromfeniramin, ett antihistamin som motverkar allergiska symptom som t ex rinnsnuva och nästäppa samt pseudoefedrin som verkar avsvällande genom att dra samman blodkärlen i slemhinnorna i luftvägarna, därigenom underlättas andningen.

Innehavare av godkännande för försäljning
Schering-Plough Europe

73, rue de Stalle

B-1180 Bryssel, Belgien

Information lämnas av
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 7125

192 07 Sollentuna

08-626 14 00


Vad används läkemedlet för?
Disofrol används för behandling av snuva och nästäppa beroende på allergi eller vidgade blodkärl i nässlemhinnan (vasomotorisk rinit).

När ska läkemedlet inte användas?
Disofrol ska inte användas av personer som är överkänsliga mot något av innehållsämnena, av personer med kraftigt förhöjt blodtryck, sköldkörtelbesvär, tumör i binjuremärgen (feokromocytom) eller svåra hjärtbesvär. Disofrol ska inte heller användas vid samtidig behandling med MAO-hämmare. Detta gäller också upp till 14 dagar efter att MAO-hämmarbehandlingen avslutats (MAO-hämmare är en typ av läkemedel som används vid till exempel depression eller Parkinsons sjukdom).

Att tänka på innan och när läkemedlet används
Disofrol används med försiktighet vid behandling av patienter med prostataförstoring, problem med vattenkastningen, förträngning av nedre magmunnen och tolvfingertarmen (pyloduodenal obstruktion), hjärt-kärlsjukdom, diabetes (sockersjuka) och glaukom (grön starr).Disofrol innehåller laktos och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Disofrol innehåller även butylparaben (konserveringsmedel) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Disofrol under graviditet.

Amning
Okänt om Disofrol går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Trafikvarning
Vid behandling med Disofrol kan reaktionsförmågan nedsättas. En annan biverkning som kan uppstå är dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av de faktorer som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall Du undvika när Du använder detta läkemedel?
Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas tillsammans med vissa andra läkemedel eller alkohol. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Doseringsanvisning
Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig.

Normal dos för vuxna och barn över 12 år är 1 depottablett morgon och kväll.

Depottabletterna ska sväljas hela.

Vad ska man göra om man tagit för stor dos?
Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen (tel. 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos mindre än 1 av 100 användare) är muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), dåsighet, aggressivitet, sömnsvårigheter och svårigheter att kasta vatten. Sällsynta biverkningar (förekommer hos mindre än 1 av 1000 användare) är blodtrycksstegring och ökad hjärtrytm.

Enstaka fall av hudutslag och kraftig allergisk reaktion har rapporterats.

Förvaring och hållbarhet
Förvaras vid högst 25º C.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar