Leta i den här bloggen

Zipzoc Salvstrumpa Salvstrumpa

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.Vad innehåller läkemedlet?
1 gram salva innehåller:
Verksamt ämne: Zinkoxid 200 mg
Övrigt: Flytande paraffin och vitt vaselin.80 cm lång vit trikåstrumpa av viskos med vit salva. Innerförband vid dubbelbandagering.
Förpackningar á 10 st salvstrumpor.

Hur verkar läkemedlet?
Zipzoc Salvstrumpa är en elastisk trikåstrumpa som är impregnerad med zinkoxidsalva, vilken har en lindrande/lugnande och skyddande effekt på huden.
Zipzoc Salvstrumpa förhindrar direkt kontakt mellan huden och det åtsittande ytterförbandets häftmassa.
Zipzoc Salvstrumpas vidhäftning till underbenet gör att bandaget (förbandet) kan sitta på flera dagar i sträck.

Innehavare av försäljningstillstånd:
Smith & Nephew AB, Box 143, 431 22 Mölndal.

Tillverkad av:
Perstorp Pharma, Perstorp Speciality Chemicals AB, 284 80 Perstorp.

Vad används läkemedlet för:
•Vid otillfredsställande blodflöde genom venerna i benen (kronisk venös insufficiens).

•Vid långvariga (kroniska) ben- eller fotsår (ulcus cruris).

•Vid bandagering (förband) efter operationer t ex åderbråcksoperationer.

När skall läkemedlet inte användas?
Vid allergi (överkänslighet) mot zinkoxid eller mot något av övriga innehållsämnen i Zipzoc Salvstrumpa.
Vid försämrad blodförsörjning genom artärerna till underbenen (arteriell insufficiens).

Graviditet
Inga kända risker.

Amning
Inga kända risker.

Trafikvarning
Ej relevant.

Hur skall du använda läkemedlet?
Användningen skall bestämmas av läkare som anpassar den individuellt för patienten.Trä Zipzoc Salvstrumpa på underbenet, från tåbasen upp till knävecket. Släta ut eventuella veck.Zipzoc Salvstrumpa ska användas i kombination med lämplig kompressionslinda som lindas utanpå Zipzoc Salvstrumpa. Normal omläggningsfrekvens för dubbelbandaget (Zipzoc Salvstrumpa + binda) är 1 gång/vecka.
Bruksanvisning1. Trä Zipzoc Salvstrumpa på underbenet från tåbasen upp till knävecket.

2. Var noga med att släta ut eventuella veck.

3. Börja linda vid tåbasens utsida. Linda 2-3 cirkelturer över foten och se till att fotleden är i 90° vinkel när du lindar över ankeln.

4. Linda över hälen för att undvika svullnad. Gå tillbaka ner över foten och lås hälturen.

5. Fortsätt sedan att linda cirkelturer upp till knävecket. Ju tätare turer desto stadigare kompression.

6. Klipp av eller vik ner Zipzoc Salvstrumpa över bindan.

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 100): lokala hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, uppmjukning av sårkanter.

Hur skall läkemedlet förvaras/Förvaringshållbarhet
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar